Transport og miljøbelastning

De fleste plantebaserede olier som anvendes til fremstilling af f.eks. vaskemidler og rengøringsmidler fremstilles i dag af palme- eller kokusolie. Begge plantetyper gror i egne som ligger langt fra vores region, så olierne må transporteres hertil. 

Spørgsmålet som naturlig skal stilles her er, hvorfor anvender vi ikke bare f.eks . rapsolie, som produceres i Danmark og de fleste andre steder i Europa. Der er to hovedargumenter mod anvendelse af rapsolie og den første årsag er, at rapsolie i sin natur ikke er så velegnet som vaskemiddel ingrediens som palme- og kokusolie, men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Dermed har vi det andet argument, at det er forbundet med en betydelig omkostning, at løse dette af kemisk vej og ingen er endnu gået denne vej. Spørgsmålet som her kan stilles er om forbrugerne for det første vil vurdere en kemisk rafineret rapsolie som ægte økologisk og det andet spørgsmål, om de er villige til at betale merprisen for en produkt købt lokalt. 

I den politiske debat er det også interessant, at se på den vinkel at palmeolie fremstillet i plantager i f.eks. Malaysia også er en form for bistand. Mange lande kæmper for at finde vækst nicher og forsvinder efterspørgslen på plantage olie forsvinder også plantagerne med nyttige råvarer, men risiko for at de erstattes med plantager for produktion af rusmidler. 

Men plantager er ikke bare plantager. Nogle plantager er anlagt med profit for øje og uden hensyn til naturen i øvrigt. Er plantagen anlagt på arealer der tidligere var regnskov vil de fleste forbruger næppe købe produktet. Tænk engang en nyt miljømærke "Produceret på bekostning af regnskov", men fakta er at der ikke findes mærkningsordning på dette område. 

Ulrich natürlich, som er omtalt i flere af de andre artikler i denne miljørapport, har taget det miljømæssige skridt, at de kun anvender palmeolie fremstillet på det som hedder bæredygtig produktion og ikke på fældet regnskov. Olierne som anvendes er alle certificerede, hvilket giver forbrugerne en sikkerhed for oprindelse. 

Transporten fra Malaysia og andre plantagelande til Europa pg USA kan ikke elimineres, men transport med båd er trods alt, den mindst miljøbelastende transportform, vi råder over. 

Behovet for planteolie forventes at stige og der foregår en vis forskning på området, så om fremtiden vil frembringe nye Europæiske afgrøder, genmanipulerede produkter eller noget helt andet må tiden vise.