Petro vs fornybare stoffer

Vores dagligdag er omgivet med af produkter fremstillet syntetisk ved en kemisk proces, eksempelvis er meget af det tøj vi bærer og produkter vi anvender syntetisk, uden at vi nødvendigvis ved dette. Polyester, nylon og flere andre "stoffer" er syntetiske, det gælder også meget af den emballage vi anvender f.eks. folie, plastbøtter, kød- og pålægsindpakninger og alle poserpakker, men det er formodentlig ukendt for de fleste, at også vaskemidler og rengøringsmidler indeholder petrokemiske stoffer og er et resulat af en kemisk proces. 

Fra naturens side er kulstof en vigtig byggesten og i den kemiske industri er denne byggesten uundværlig. Kulstoffet som anvendes kan komme fra to forskellige kilder. 

Kulstof fra råolie og naturgas
Kulstoffet som findes i råolien og naturgassen bliver i raffinaderier omdannet til mange forskellige produkter. Vores naturlige ressource, vores lagre i undergrunden er det vi kalder en knaphedsfaktor. Mængderne er ikke længere ubegrænede og i dag må bore efter olie og naturgas i helt nye områder for at kunne dække vores behov f.eks. arkits, farvandet omkring Grønland og andre fjerntliggende eller utilgængelige steder indgår i den globale jagt på nye olie- og gaskilder. 

Kulstof fra fornybare stoffer 
Planter er bygget af kulstof som kan anvendes på samme måde som kulstof fra olie og naturgas. Råolie stammer oprindelig fra plantedele som gennem millioner af år er blevet nedbrudt og omdannet til den olie vi i dag pumper op fra undergrunden. Når man kalder kulstof og planteolie for fornybare skyldes det, at man i løbet af relativ kort tid kan erstatte disse høstede planter med nye, en proces som bare tager en høstsæson.

Fornybare stoffer og kemiske processer
Uden kemi går det bare ikke. At nogle fabrikanter hævder, at deres produkter er fremstillet uden "kemi" er at omgå sandheden meget lemfældigt. En vaskemiddel som f.eks. Ulrich natürlich er økologisk og endvidere vegan og produktet har et certifikat, som garanterer oprindelse, indhold, metode og tyske test siger "Sehr Gut" til effekt, men med alle disse superlativer er det produktet fremstillet i en proces, hvor dele er adskildt og blandet med andre. Dette hedder nu engang "kemi", så nej til kemi er noget sludder.