Øko vs Konventionel dyrkning

Forskellige holdninger føres frem i debatten omkring dyrkningsform og anvendelse af de dyrkede afgrøder. Diskussionen begynder ved anvendelsen af planteolie i stedet for petrokemiske olie, men det reelle spørgsmål er meget mere nuanceret og handler i høj grad om hvilke typer planteolier eller retter, om der skal ske en prioritering af hvad bestemte typer afgrøder skal anvendes til. 

I forbindelse med fremstilling af økologisk vaskemidler anvendes i sagens natur olie fra økologisk dyrkede afgrøder, men nogle fremfører det etiske politiske argument, at økologiske produkter skal være forbeholdt menneske- og dyreføde. Imidlertid vil den økologisk bevidste forbruger næppe være tilfreds med et "ikke" økologisk produkt fordi råvarerne var reserveret til et andet formål. 

Landbruget er med afsæt i forbrugernes efterspørgsel i gang med en gradvis omlægning til økologi og Ulrich natürlich har som en af de økologiske producenter af både vaskemidler og rengøringsmidler valgt, at anvende økologisk dyrkede afgrøder for på den måde øge efterspørgslen på disse afgrøder. Ulrich natürlich har den holdning, at de med deres forbrug er med til at få landmænd til at omlægge deres produktion. 

Økologiske afgrøder vil i modsætning til almindeligt dyrkede forekomme med en større spredning i kvalitetsniveauet og derfor vil en del økologiske blive frasorteret i kvalitetskontrollen simpelhen fordi der er for uensartede eller "fejlbehæftede" til fødevarer, men disse frasorterede anvendes af Ulrich natürlich som et supplement til fremstilling af økologisk dyrket planteolie, så spildet fra de økologiske producenter minimeres.