A-rens, facaderens

Decion er igen på lager

Decion er igen kommet på vores lager. Produktet kan anvendes både indvendigt mod skimmel og udendørs til bl.a. rengøring af facader, drivhuse og andet som har fået belægninger. Produktet må gerne anvendes til vask og rengøring, men må ikke anvendes til oversprøjtning, da overskudsvæske kan løbe til f.eks. vandløb og søer i stedet for til rensningsanlægget vil vandmiljøet kunne lide skade. 

Decion er ikke godkendt af Miljøstyrelsen som middel til algefjerning, men må anvendes til almindelig desinfektion og rengøring f.eks. til fjernelse af mug og skimmel.