A-rens, facaderens

Decion er udgået.

Vi beklager, at Decion som mange af vores kunder har brugt som et meget effektivt algemiddel er udgået fra vores sortiment. Ved forkert brug, hvor overskudsvæske kommer til at løbe til f.eks. vandløb og søer i stedet for til rensningsanlægget vil vandmiljøet kunne lide skade. 

Decion er ikke godkendt af Miljøstyrelsen som middel til algefjerning, men må anvendes til almindelig desinfektion og rengøring f.eks. til fjernelse af mug og skimmel.

Vi ved ikke om Decion faktisk vil skade vandmiljøet eller ej, men vi har valgt ud fra et forsigtighedsprincip at indstille produktionen. Vi har gennem tiderne solgt mange 5 liters dunke med Decion, men ikke så mange at vi økonomisk set kan forsvare en bekostelig test fra Miljøstyrelsen, som måske eller måske ikke vil godkende produktet til algefjerning.

Vi beklager, at vi ikke længere kan tilbyde Decion.